Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Arnout

Pages: [1] 2 3 ... 7
1
QuiltAssistant / QuiltAssistant v2.20, v2.21 en v2.22
« on: 22 November 2009, 12:40:53 »
Hij is er: een nieuwe update voor Quilt Assistant!
(Update: v2.21 en v2.22 bevatten bugfixes voor v2.20, als je "Geen Paniek!" meldingen krijgt na een recente update, dan is deze versie voor jou).

Belangrijkste vernieuwing in deze versie: een geheel nieuwe Paper Piecing afdruk-functie. Kijk vooral even naar deze nieuwe les om te leren hoe je de perfecte Paper Piece afdruk maakt.

Verder zijn in deze versie verschillende bugs gerepareerd, met betrekking tot afdrukken, exporteren, laden van oudere ontwerpen en het benoemen van malletjes.

Direct downloaden dus!

Arnout

2
Quilt Assistant / Quilt Assistant v2.20, v2.21 and v2.22
« on: 22 November 2009, 12:24:33 »
It's here: a new update for Quilt Assistant!
(Update: v2.21 and v2.22 contain some bugfixes to the previous v2.20. If you got any "Don't Panic!" messages after updating recently, this is for you).

The main attraction in this version is a whole new print-out for Paper Piecing designs. Make sure take a look at the new tutorial explaining how to make the most out of the Paper Piecing print.

Also, this version fixes various bugs related to printing, export, loading older designs and naming pieces.

Go ahead and download it here!

Arnout

3
QuiltAssistant / Les: Paper-piecing met QuiltAssistant, deel 2
« on: 22 November 2009, 12:09:41 »
In het eerste deel van deze les heb je geleerd hoe je je eigen Paper Piecing ontwerp kunt maken. In dit deel, waarvoor je tenminste QuiltAssistant v2.20 nodig hebt, leer je hoe je het ontwerp snel opdeelt in genummerde onderdelen en een perfecte afdruk maakt.

Om zelf te kunnen oefenen heb je dit voorbeeldbestand van een pinguin nodig (rechts-klikken op de tekst, dan 'Doel opslaan als...' kiezen om het bestand pp-pinguin.qa2 op te slaan). Wanneer je dit bestand opent in QuiltAssistant zie je het volgende ontwerp:We willen dit ontwerp zo snel mogelijk geschikt maken voor Paper Piecing (PP), ga dus naar menu Bewerken kies Malletjes benoemen voor Paper Piecing.Wanneer je dit doet schakelt QuiltAssistant om naar Modus -> Naamgeving en probeert de beste manier te vinden om het ontwerp op te delen in PP onderdelen en alle stukjes te benoemen. De verschillende onderdelen worden in verschillende kleuren weergegeven.In het resultaat je zie een paar onvolkomenheden, de gekozen onderverdeling is niet perfect. Dit komt omdat er een paar opzettelijke foutjes in het ontwerp zitten. Laten we kijken of we die kunnen vinden. Schakel naar Modus -> Bewerken (druk op de E toets), en schakel vervolgens Uitlijnen op hoek aan:Nu toont QuiltAssistant de foutjes in het ontwerp:De rode cirkels laten zien op welke plaatsen lijnen net niet helemaal recht op elkaar aansluiten. We beginnen links-boven: volg de lijn van die cirkel naar links tot aan de rand. Klik en sleep het punt op de rand van het ontwerp om de lijn te corrigeren. Als je het goed doet, dan laat QuiltAssistant dit zien door middel van rode rechte hulplijntjes, zoals hier:Om te weten welke punten je het beste kunt verplaatsen om dit soort probleempjes te corrigeren vraagt enige oefening en ervaring, maar in dit geval hoef je alleen punten op de rand van het ontwerp te verplaatsen om ook de andere foutjes weg te werken.

Wanneer alle rode cirkels weggewerkte zijn proberen we Bewerken -> Malletjes benoemen voor Paper Piecing nog een keertje:Het resultaat is nu wat beter, maar nog steeds niet perfect. In dit geval moeten we QuiltAssistant handmatig bijstaan om de onderverdeling precies goed te krijgen. Klik als eerste met de rechter muisknop op de vorm A5 (rechts-boven). Kies vervolgens uit het menu voor A5 naar groep B verplaatsen -> als B13.Herhaal dit voor de vorm C5, rechtsklik en kies C5 naar groep B verplaatsen -> als B14. Nu is het ontwerp klaar om afgedrukt te worden, en ziet het er zo uit:Kies Bestand -> Afdrukken en klik op het tabblad Paper Piecing om de onderdelen af te drukken:


4
Quilt Assistant / Tutorial: Paper piecing with QuiltAssistant, part 2
« on: 22 November 2009, 12:08:37 »
In the first part of this tutorial, you learned how to create your own Paper Piecing design. In this part, for which you need at least QuiltAssistant v2.20, you will learn how to quickly divide your design into numbered segments and make a perfect print-out.

To follow along, please download this example file of a pinguin (right-click on the text, then choose 'Save Target As...' to store the file pp-pinguin.qa2). When you open this file with QuiltAssistant, you should see this design:We want to make it suitable for Paper Piecing as soon as possible, so go to the Edit menu and choose Name shapes for Paper Piecing.When you do this, QuiltAssistant switches to Mode -> Naming and tries to find the best way to divide the design into segments and name all the pieces. Different segments are shown in different colors.When you look at this result you will see some flaws, the segments aren't quite right. This is because there are some intentional mistakes in the design. Let's see if we can find them. Switch to Mode -> Edit (press the E key), then switch on Snap to Angle:Now QuiltAssistant will show you the imperfections in the design:The red circles show places where lines meet at a slight angle, instead of being straight. To correct the top-left problem, follow the line going left from that circle to the edge of the design. Click and drag the point on the edge to correct the angle of that line. When you get it right, QuiltAssistant will show red straight-line markers like so:Knowing which points to move to fix these issues takes some practice and experience, but in this case you should only move points at the very edge of the design to fix the remaining problems.

When all circles are gone, we try Edit -> Name shapes for Paper Piecing again:The result is better this time, but still not perfect. We will need to help QuiltAssistant manually to get all segments as they should be. First, right-click on the shape labeled A5 (top-right). From the menu, choose Move A5 to group B -> To B13.Repeat this for the shape C5, right-click and choose Move C5 to group B -> To B14. Now the design should be ready for printing, looking like this:Choose File -> Print, then click on the tab Paper Piecing to print the segments:


5
Quilt Assistant / Quilt Assistant v2.10
« on: 14 May 2009, 20:56:06 »
It took a while, but here it is: the new version of Quilt Assistant8)

A short summary of the most important changes:
  • Drawing and changing curved lines is now much easier
  • You can make and save your own color palette with each design
  • Print a list of used fabric colors and estimated usage
  • Export to a vector drawing (EMF/WMF)
  • A new file format, that older versions can not read! Should you have any problems reading older projects, please let me know.

You can read the rest here or in the manual, or you can just go ahead and try it for yourself...

Arnout

6
QuiltAssistant / QuiltAssistant v2.10
« on: 14 May 2009, 20:25:36 »
Het heeft bijna twee jaar geduurd, maar het is er toch nog van gekomen: een nieuwe versie van QuiltAssistant!  8)

Korte samenvatting van de belangrijkste vernieuwingen:
  • Gebogen lijnen tekenen en bewerken is nu veel eenvoudiger
  • Maak en bewaar je eigen kleurenpalet
  • Afdruk van gebruikte stofkleuren en hoeveelheden
  • Een nieuwe bestandsindeling, die niet door oudere versies gelezen kan worden! Mocht je problemen hebben met het openen van oudere projecten, laat het dan even weten.

De rest kun je in de handleiding vinden, of je gaat het gewoon gelijk zelf uitproberen...

Arnout

7
Algemeen / Gestage vorderingen
« on: 25 October 2008, 13:40:35 »
Even een fotootje van mijn patchwork-bezigheden. Het gaat (voor mijn gevoel) langzaam, maar het begint een beetje herkenbaar te worden. De kleuren zijn in werkelijk gevarieerder; de camera heeft moeite met paars en blauw-groen.

Groeten,
Arnout

8
Patchworkläden / Entfernt: "Kreative Hände" in 35083 Wetter, DE
« on: 14 September 2008, 09:56:08 »
Existiert schon längst nicht mehr...

9
Quilt Shops / Removed: "Patchwork, Arlequine & Mosaïne" in Hannut, BE
« on: 03 September 2008, 19:30:12 »
Closed...

10
Quiltwinkels / Toegevoegd: "De Quiltboetiek" in Erm, NL
« on: 03 September 2008, 19:28:30 »
De Quiltboetiek
Steenbakkersweg 3
7843 RM Erm
Nederland

Dagelijks geopend, bezoek bij voorkeur op afspraak.

11
Patchworkläden / Hinzugefügt: "Stick di wat" in 26441 Jever, DE
« on: 30 August 2008, 16:41:41 »
Stick di wat
Am Kirchplatz 17
26441 Jever
Deutschland

12
Algemeen / Quilt af en website bijgewerkt
« on: 30 August 2008, 10:21:23 »
Mijn nieuwste ontwerp is af, en ik ben erg tevreden met resultaat. Ter ere hiervan heb ik ook de tentoonstellingspagina's een beetje aangepast en een nieuwe slide-show toegevoegd met grotere/meer gedetailleerde foto's (volg de link en klik op de foto om die slide-show te openen; een groot beeldscherm is aan te bevelen. :) )Groeten,
Arnout

13
Quiltwinkels / Toegevoegd: "Quilt it & Dotty" in Tilburg, NL
« on: 27 August 2008, 19:33:36 »
Quilt it & Dotty
Goirkestraat 114
5046 GP Tilburg

Grand Opening op za./zondag 30/31 augustus 2008 van 10.00-17.00 uur.

14
Stoffe in der Fabrik
Küllenhahner Straße 223
42349 Wuppertal
Deutschland

15
Algemeen / Interview Quiltersgilde
« on: 17 August 2008, 14:49:54 »
Voor wie nog wat meer over mij en mijn quilt-hobby wil weten is er nu het...
Quiltersgilde web-interview: Wie is... Arnout Cosman?

;) Arnout

Pages: [1] 2 3 ... 7