Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Arnout

Pages: 1 ... 9 10 [11] 12
151
Quilt Shops / Added: Kosmetik und Patchwork in Münster, DE
« on: 12 March 2008, 19:34:51 »
Kosmetik und Patchwork in Münster, Germany

Open for Patchwork business Tuesdays and Thursdays from 9-18 and Wednesdays from 9-12.

152
Naaimachinehandel, verkoopt ook quiltstoffen en quilt-toebehoren:
Helders Naaimachinehuis in Den Helder
Helders Naaimachinehuis in Schagen

153
Quilt Shops / Changed: Die Handarbeitsstube in Alfeld, DE
« on: 08 March 2008, 11:47:49 »

154
Quilt Assistant / Tutorial #1: Paper piecing with QuiltAssistant
« on: 08 March 2008, 10:03:07 »
How do you make a paper piecing pattern of a picture using Quilt Assistant? A short tutorial.

1. Start at the beginning
To follow this tutorial hands-on you will need the example file:Right-click on the image above and choose 'save image' to store the picture (dolfin.png) om your computer. Success? Then now is the time to start Quilt Assistant. Of course, you already have this installed, right? :)
(Credit where credit is due, source for the image: http://www.clker.com)

You will see the following welcome screen:Click on the marked line and find the picture you just saved on your computer. When you open it, you will get a dialog window where you can set the size of the design, among other things. We will choose 8" x 8" (or 20 x 20 cm), you can always change this later on. Confirm your choice with the OK-button and if everything went well you will now see the image in the QuiltAssistant-window.

2. Draw lines
Time to make a pattern! To draw line click and drag with your mouse inside the window containing the image. Try it, and you will see that the software will always extend your line to the edges of the window.

Tip #1: Not happy with a line you just drew? Choose 'Undo' from the 'Edit'-menu, or keep your fingers near the Ctrl-Z key combination.

Now use Ctrl-Z/Undo to remove any experimental lines and follow the example below:We will add a couple more lines, first look carefully to find the order to draw the lines in to get something like this:Tip #2: When you want to have a line connect to the same point as earlier lines, then use the function 'Snap to corner':


The mouse cursor will now show a small magnet when you move close to existing corners in the design. You can change the distance at which this occurs on the toolbar. Got the hang of it? Then now is a good time to save your design. Choose 'Save' from the 'File' menu, and when you make no other changes your design will get the name 'dolfin.qa2', derived from the name of the picture.

Another to try now is the color-slider:


When you move the slider to the left, you will see the orignal image, as shown above. Slide further to the right and you will see how Quilt Assistant automatically colors the different shapes in the design:Put the slider back to the left-most position and finish the design:Of course, you don't need to do all the details exactly the same as the example; try some different tactics to see what works and what doesn't. And don't forget Ctrl-Z!

Tip #3: There are other ways of drawing and removing lines, but we do not use them here. Why? Using the approach shown here, you can make every paper piecing pattern you want, and, more importantly, every pattern you draw this way is (at least in principle) suitable for paper piecing.

3. Coloring

Choose 'Coloring' from the menu 'Mode', of use the keyboard: C. QuiltAssistant will now show you how it colored the shapes (if necessary, move the color-slider to the right-most position). Probably, this looks pretty nice already, but there is always room for improvement. You can 'pick up' a color from the design using the right mouse button and color shapes using the left mouse button. The end result could look something like this:4. Finishing touches
Save first, of course. After that, you can save print the pattern, we will save detailed instructions on that for a later lesson. If you have Electric Quilt, you can also export the design to EQ5 or EQ6. Use menu 'File', 'Export', 'To Electric Quilt...'.
Finally, you can download my version of the design as a ZIP-file.

Hope you enjoyed this tutorial. Any questions, unclarities, additions? Do share them!

155
Quilt Shops / Moved: Idefil in Melun, FR
« on: 07 March 2008, 22:35:40 »
New address:
Idefil
14 Rue Saint Aspais
77000 Melun
France

156
QuiltAssistant / Les 1: Paper-piecing met QuiltAssistant
« on: 07 March 2008, 22:20:08 »
Hoe maak je een paper-piece patroon van een plaatje met behulp van QuiltAssistant? Een korte cursus.

1. Het begin
Om zelf te kunnen oefenen heb je het voorbeeldbestand nodig:Klik met de rechter muisknop op bovenstaande afbeelding en kies 'afbeelding opslaan' om het plaatje (dolfin.png) op je computer op te slaan. Gelukt? Start dan nu QuiltAssistant, dat je natuurlijk al geinstalleerd hebt.  :)
(Bronvermelding voor de afbeelding: http://www.clker.com)

Je krijgt het volgende welkomstscherm:Klik op de omcirkelde regel en zoek het plaatje op dat je net hebt opgeslagen. Als je dit opent krijg je een scherm waarin je de grootte van het ontwerp kunt instellen. We kiezen hier voor 20 x 20 cm, je kunt dit later altijd nog veranderen. Bevestig met de OK-knop en als alles goed is gegaan krijg je de afbeelding nu te zien in het QuiltAssistant-venster.

2. Lijnen trekken
Tijd om er een patroon te maken! Om een lijn te trekken klik en sleep je met de muis in het venster. Probeer het, en je zult zien dat het programma je lijn altijd helemaal doortrekt naar de rand van het venster.

Tip 1: Per ongeluk een lijn getrokken die je niet bevalt: kies gelijk 'Ongedaan maken' uit het menu 'Bewerken', of hou je vingers bij de Ctrl-Z toetsencombinatie.

Gebruik nu Ctrl-Z/'Ongedaan maken' om evt. experimentele lijnen weer weg te halen en volg het volgende voorbeeld:We voegen er nog een paar lijnen aan toe, kijk eerst goed in welke volgorde je de lijnen moet trekken om iets dergelijks te krijgen:Tip 2: Wanneer je een lijn op hetzelfde punt uit wilt laten komen als eerdere lijnen, dan kun je de functie 'Aansluiten op hoekpunten' aanzetten:


De muiscursor toont nu een magneetje wanneer je in de buurt van bestaande hoekpunten komt. De afstand waarop dit gebeurt kun je instellen op de werkbalk. Lukt het? Dan wordt het misschien tijd om een keertje op te slaan. Kies 'Opslaan' uit het menu 'Bestand', als je niets wijzigt krijgt het ontwerp de naam 'dolfin.qa2', afgeleid van de naam van het plaatje.

Dit is ook een goed moment op even te experimenteren met de kleuren-schuifbalk:


Als je de schuifbalk helemaal naar links schuift, zie je de originele afbeelding, zoals hierboven. Schuif je hem verder naar rechts, dan zie je op welke manier QuiltAssistant de verschillende vlakken automatisch voor de je inkleurt:Zet de schuifbalk terug naar links en maak het plaatje verder af:Je hoeft natuurlijk niet alle details hetzelfde in te vullen als dit voorbeeld; probeer het ook eens op een andere manier om te zien wat een handige volgorde is en wat niet. En vergeet Ctrl-Z niet!

Tip 3: Er zijn nog andere manieren om lijnen te trekken en weer te wissen, maar die gebruiken we hier niet. Waarom? Met de werkwijze uit deze les kun je elk willekeurig patroon dat voor paper-piecing geschikt is tekenen, en omgekeerd, nog belangrijker: elk patroon dat je op deze manier tekent is in principe ook geschikt voor paper-piecing.

3. Inkleuren

Kies 'Inkleuren' uit het menu 'Modus', of gebruik het toetsenbord: C. Je krijgt nu te zien hoe QuiltAssistant de vlakken heeft ingekleurd (zonodig de kleuren-schuifbalk nog even helemaal naar rechts schuiven). Dit is waarschijnlijk al vrij aardig, maar het kan altijd beter. Je kunt een kleur 'oppakken' uit het ontwerp met de rechter muisknop en vlakken inkleuren met de linker muisknop. Het eindresultaat ziet er dan misschien zo uit:4. Afronding
Eerst opslaan, natuurlijk. Daarna kun je een patroon uitprinten, de details daarover bewaren we voor een volgende les. Als je Electric Quilt hebt, kun je het ontwerp ook exporteren naar EQ5 of EQ6. Gebruik menu 'Bestand', 'Exporteren', 'Naar Electric Quilt...'.
Tot slot kun je mijn versie van het ontwerp hier als ZIP-bestand downloaden.

Vragen, onduidelijkheden, aanvullingen? Reacties zijn welkom!

157
Quiltwinkels / Toegevoegd: Klazien's Kreatie in Wapenveld, NL
« on: 03 March 2008, 21:48:06 »
Niet echt een quiltwinkel, maar een "Kreatief en Hobbyshop" met quiltstoffen in de collectie: Klazien's Kreatie.

158
Quiltwinkels / Verwijderd: Quiltstoffen Blok in Hattem, NL
« on: 03 March 2008, 21:45:12 »
Verkoopt geen quiltgerelateerde artikelen meer.

161
Algemeen / Quiltlinks
« on: 03 March 2008, 20:16:55 »

162
Quiltwinkels / Gewijzigd: Quilt Kabinet in Earnewald, NL
« on: 02 March 2008, 09:07:29 »
Quilt Kabinet heeft een nieuwe website: http://www.quiltkabinet.nl

Arnout

163
QuiltAssistant / FAQ (Veelgestelde vragen)
« on: 26 February 2008, 21:48:57 »
Een paar antwoorden op vaak gestelde vragen. Laat het me weten als het antwoord dat je zoekt er niet bij staat!

1. Tijdens de installatie krijg ik de melding dat de installer corrupt of incompleet is!Als je deze melding krijgt, dan is er iets misgegaan met het downloaden van het programma. Het heeft niets te maken met de versie van Windows die je gebruikt (Vista of anderszins) en de enige oplossing is om de software opnieuw te downloaden. Omdat je dan hetzelfde incomplete bestand kunt terugkrijgen uit een (internet)buffer, kun je beter één van de onderstaande alternatieve download-links gebruiken wanneer het mis blijft gaan:

QuiltAssistant Nederlands alternatieve link #1
QuiltAssistant Nederlands alternatieve link #2

QuiltAssistant Engels alternatieve link #1
QuiltAssistant Engels alternatieve link #2

QuiltAssistant Duits alternate link #1
QuiltAssistant Duits alternate link #2

2. Kan ik QuiltAssistant op mijn PC/besturingssysteem gebruiken?

QuiltAssistant draait op Windows 98, ME, 2000, XP en Vista, en als je PC niet meer dan 5 of 6 jaar oud is, dan voldoet hij hoogstwaarschijnlijk aan alle systeemvereisten. QuiltAssistant draait niet onder Linux of Mac OS. Dat staat wel op mijn verlanglijstje, maar reken er voorlopig niet op.

3. Wat is het Microsoft .NET Framework en waarom heb ik het nodig?

In essentie is het een bibliotheek met software-functies die QuiltAssistant gebruikt om de moeilijke dingen te doen (zoals het laden, opslaan en bewerken van afbeeldingen), dus QuiltAssistant kan niet zonder. Het wordt standaard meegeleverd met Windows Vista, dus voor Vista hoef je het niet opnieuw te installeren.

4. Na het installeren van het .NET Framework verschijnt het 'Welkom bij Windows' scherm tijdens opstarten van Windows XP, vroeger was dat niet?

Dit komt door een bekende fout in het .NET Framework. De oplossing die Microsoft biedt is het installeren van het nieuwste service pack voor het .NET Framework.

164
QuiltAssistant / Charter
« on: 26 February 2008, 21:23:56 »
Gebruik deze groep voor alles wat met de QuiltAssistant software te maken heeft. Vind antwoord op je vragen, deel je ervaringen, of laat je eigen ontwerpen uit QuiltAssistant zien.

165
Quiltwinkels / Charter
« on: 26 February 2008, 21:20:50 »
Gebruik dit forum om ervaringen uit te wisselen met betrekking tot de quiltwinkels in Europa en om nieuwe of juist gesloten winkels te melden. Als je zelf winkeleigenaar bent, plaats gerust af en toe een aankondiging (speciale aanbiedingen, aangepaste openingstijden, workshops, ...).

Pages: 1 ... 9 10 [11] 12