Nederlands English Deutsch Français

Tentoonstelling, Quilts 6-10

 
Paradijs?, klik om te vergrotenParadijs? (2008)  137cm x 97cm

Hutje op de hei? Onbewoond eiland? Paradijs voor rustzoekers? Of toch iets té rustig?
Quilt detail.

 
Ode aan Ootje, klik om te vergrotenOde aan Ootje (2007)  165cm x 115cm

Herinneringen aan de Nederlandse bankbiljetten van mijn jeugd, kleurrijke afbeeldingen van grafisch ontwerper Douwe Oxenaar (bijnaam Ootje). Naast de zonnebloem (50 gulden) en de vuurtoren (250) zijn de ontwerpen van de erflaterserie te zien: Joost van den Vondel (5), Frans Hals (10), Jan Sweelinck (25), Michiel de Ruyter (100) en Baruch d'Espinoza (1000). Quilt detail.

 
De Naaidoos, klik om te vergrotenDe Naaidoos (2007)  76cm x 56cm

Gemaakt naar aanleiding van mijn tentoonstelling in De Naaidoos in Nieuw Buinen. Quilt detail.

 
Gekleurde blokken 3, klik om te vergrotenGekleurde blokken 3 (2007)  50cm x 50cm

Eenvoudige blokken en schaduwen m.b.v. Electric Quilt 6.

 
Rond, klik om te vergrotenRond (2007)  92cm x 92cm

Een quilt vol ronde vormen, en een leerschool in het gebruik van de Curve Master Presser Foot, een naaivoetje waarmee het naaien van ronde vormen op de naaimachine vergemakkelijkt wordt. Quilt detail.